Skip to content

PRIVACYBELEID


Ik ben me er van bewust dat je je vertrouwen in mij stelt als coach. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens mijn praktijk verzamelt als je de website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Lianne van Diepen Advies & Coaching, de praktijk is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Lianne van Diepen Advies & Coaching respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Lianne van Diepen Advies & Coaching doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat Lianne van Diepen Advies & Coaching in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte is van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als je vragen hebt over het privacybeleid in algemene zin of mijn werkwijze, dan kun je altijd contact opnemen met Lianne van Diepen Advies & Coaching. 

Gebruik van de diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een coachprogramma of workshop, vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Lianne van Diepen Advies & Coaching of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Ik verzamel of gebruik dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren jouw toestemming hiervoor heb verkregen. De informatie wordt dus niet met derden gedeeld. 

Keuzes voor persoonsgegevens

Afhankelijk van de afgenomen dienst kunnen de verzamelde persoonsgegevens zijn: voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, opleiding, telefoonnummer, functienaam, geslacht, informatie die je zelf vertelt of invult naar aanleiding van vragen in het kader van het coachingstraject en vragen die jij stelt en/of meldingen die jij doorgeeft. Deze gegevens zijn nodig om onze diensten uit te kunnen voeren. Ook kan het gaan om adresgegevens, bedrijfsnaam, werkgevergegevens, data van gevolgde coachtrajecten of workshops en de duur van gesprekken. Dit is nodig voor inschrijving en facturatie. Voorts verwerk ik persoonsgegevens voor zover ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals ten behoeve van belastingaangifte. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard. Overige gegevens ten behoeve van de dienstverlening worden tot ca. 12 maanden na de afronding van het laatste traject bewaard. Ik bied alle cliënten en bezoekers van de website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die mij is vertrekt.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar Lianne van Diepen Advies & Coaching verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Lianne van Diepen Advies & Coaching of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. 

De gegevens over klanten op papier, worden na afsluiting van een coach- of opleidingsprogramma, circa eenmaal per jaar, vernietigd. Ten behoeve van de beveiliging van de interne netwerkgegevens wordt een Firewall gebruikt, terwijl ook de WiFi-router het hoogste niveau van beveiliging heeft. 

Vanwege het vertrouwelijke karakter van de dienstverlening (zowel coaching, intervisie, als workshops), worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, dan zal er eerst contact worden opgenomen met de betreffende client, over de vraag of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt.

Deze website en cookies

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Lianne van Diepen Advies & Coaching verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de klant, zodat de aangeboden diensten hierop kunnen worden afgestemd. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Lianne van Diepen Advies & Coaching of die van een derde partij. Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op deze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief en andere communicatie

De aangeleverde gegevens voor de nieuwsbrief, waaronder naam en e-mailadres worden bewaard ten behoeve van het verstrekken van algemene informatie en updates over de praktijk. Onderaan iedere mailing van een nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact op nemen via de contactpagina. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

Lianne van Diepen Advies & Coaching controleert regelmatig of zij aan dit privacybeleid voldoet. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact opnemen via de contactpagina.